Žernovák

GDPR

Vyvěšeno Sejmuto Název
01.11.2019 - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
01.11.2019 - Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Městysu Žernov

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
16.01.2023 31.01.2023 Výsledky volby prezidenta dne 13. a 14.1.2023 I. kolo
12.12.2022 31.01.2023 Oznámení prvního zasedání OVK pro volbu prezidenta
01.12.2022 31.01.2023 Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta
01.12.2022 31.01.2023 Jmenování zapisovatele OVK pro volbu prezidenta

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
17.01.2023 06.02.2023 Návrh rozpočtu městyse Žernov na rok 2023
20.12.2022 - Rozpočtové opatření č. 14/2022
20.12.2022 - Rozpočtové opatření č. 13/2022
13.12.2022 - Rozpočtové provizorium na rok 2023

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
10.01.2023 31.01.2023 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu z důvodu případných oprav havárií vodárenských zařízení
15.12.2022 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA prosinec 2022
15.12.2022 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 prosinec
06.12.2022 - Informace občanům městyse Žernov o odpadech za rok 2021
28.11.2022 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 listopad 2022
28.11.2022 - Návrh rozpočtu SO ÚPA na rok 2023
28.11.2022 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO ÚPA na roky 2024-2025
28.11.2022 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA listopad 2022

Zápisy a usnesení zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
20.12.2022 - Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 12.12.2022

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
15.12.2022 - Oznámení o vydání OZV 1/2022 o místním poplatku za odpadové hospodádřství

Strana 1 z 12