Stezka Jakuba Míly

Stezka Jakuba Míly

Přijměte pozvání na procházku po Stezce Jakuba Míly. Čtenářům Babičky toto jméno není jistě neznámé. Jedná se o pěší turistický okruh se třinácti zastaveními, který navazuje na stávající naučnou stezku v Babiččině údolí. 

Vychází z Ratibořic od Panského hostince, pokračuje okolo mlýna přes Žernovskou lávku na Žernov, dále na Ryzmburk, směřuje dolů k řece, kolem pramene Jakuba Míly – Merglu, na Pohodlí a přes Bílý most zpět do Ratibořic. Okruh je 6 km dlouhý. Náklady na tuto akci činily 46.000 Kč a byly hrazeny z grantu Královehradeckého kraje na podporu cestovního ruchu. Na jednotlivých zastaveních si může návštěvník připomenout některá známá i méně známá místa, která mají spojitost s nejznámějším dílem Boženy Němcové Babička nebo s její povídkou Dlouhá noc. Několika fotografiemi je připomenuta i historie Čapkova rodu, ze kterého vzešly dvě známé postavy literárního a uměleckého světa. Obrazový materiál zahrnuje i místa, která se na vyznačené cestě přímo nenacházejí, ale mají s uvedeným okruhem a jeho historií bezprostřední souvislost. Podrobný výklad k jednotlivým zastavením naleznete na webových stránkách knihovny www.knihovnazernov.webk.cz v odkazu „Historie“. Přístupné jsou i z obecních webových stránek z odkazu „Obecní zařízení a spolky“.

Luboš J i r k a

Date

9. duben 2018

Tags

okoli