Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
05.12.2016 21.12.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení Úprava místních komunikací v Žernově
01.12.2016 30.06.2017 Návrh rozpočtu DSO 1866 na rok 2017
28.11.2016 22.12.2016 Návrh rozpočtu DSO ÚPA na rok 2017
22.11.2016 07.12.2016 Záměr na pronájem pozemků
21.11.2016 21.12.2016 Veřejná vyhláška - Územní studie krajiny ORP Náchod
21.11.2016 12.12.2016 Záměr na prodej traktoru
14.11.2016 30.11.2016 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
11.11.2016 26.11.2016 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení- úprava místních komunikací v Žernově
13.10.2016 30.10.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
03.10.2016 20.10.2016 Veřejná vyhláška - Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Žernov
22.09.2016 09.10.2016 Oznámení o době a konání voleb pro volby do zastupitelstva kaje
19.09.2016 04.10.2016 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad rozvoje Královéhradeckého kraje
23.08.2016 10.10.2016 Stanovení zapisovatele pro volby do krajského zastupitelstva
08.08.2016 10.10.2016 Stanovení minimálního počtu členů OVK
25.04.2016 25.05.2016 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všeliby - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
21.04.2016 13.05.2016 Závěrečný účet DSO 1866 za rok 2015
21.04.2016 13.05.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 1866 za rok 2015
21.04.2016 13.05.2016 Výkaz Fin 2015 DSO 1866
21.04.2016 13.05.2016 Výkaz rozvaha 2015 DSO 1866
21.04.2016 13.05.2016 Výkaz zisku a ztrát 2015 DSO 1866

Strana 15 z 46