Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
06.03.2017 31.07.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 31.07.2017 Inventarizační zpráva DSO ÚPA za rok 2016
27.02.2017 15.03.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
20.02.2017 31.05.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Bílý most
20.02.2017 31.05.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy - přechodná úprava provozu Bílý most - příloha
14.02.2017 01.03.2017 Poplatky za odpady pro rok 2017
06.02.2017 10.03.2017 Záměr na darování pozemků pod stavbou chodníku
16.01.2017 31.01.2017 Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení polní cesty č. 11 a 12
09.01.2017 31.01.2017 Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Územního plánu Česká Skalice
02.01.2017 17.01.2017 Oznámení o možnosti převzít písemnost
15.12.2016 31.12.2016 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a změny stavby před jejím dokončením
05.12.2016 21.12.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení Úprava místních komunikací v Žernově
01.12.2016 30.06.2017 Návrh rozpočtu DSO 1866 na rok 2017
28.11.2016 22.12.2016 Návrh rozpočtu DSO ÚPA na rok 2017
22.11.2016 07.12.2016 Záměr na pronájem pozemků
21.11.2016 21.12.2016 Veřejná vyhláška - Územní studie krajiny ORP Náchod
21.11.2016 12.12.2016 Záměr na prodej traktoru
14.11.2016 30.11.2016 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
11.11.2016 26.11.2016 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení- úprava místních komunikací v Žernově
13.10.2016 30.10.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost

Strana 14 z 45