Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
11.04.2017 31.07.2017 Schválený rozpočet DSO ÚPA na rok 2017
14.03.2017 29.04.2017 KPÚ Všeliby - oznámení o možnosti vstupu na pozemky
09.03.2017 10.04.2017 Záměr obce na prodej vozidla LADA NIVA
06.03.2017 23.03.2017 Komplexní pozemkové úpravy Všeliby - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
06.03.2017 30.06.2018 Závěrečný účet DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 30.06.2018 Výkaz Fin - DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 30.06.2018 Rozvaha DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 30.06.2018 Výkaz zisku a ztrát DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 31.07.2017 Příloha DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 31.07.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 31.07.2017 Inventarizační zpráva DSO ÚPA za rok 2016
27.02.2017 15.03.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
20.02.2017 31.05.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Bílý most
20.02.2017 31.05.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy - přechodná úprava provozu Bílý most - příloha
14.02.2017 01.03.2017 Poplatky za odpady pro rok 2017
06.02.2017 10.03.2017 Záměr na darování pozemků pod stavbou chodníku
16.01.2017 31.01.2017 Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení polní cesty č. 11 a 12
09.01.2017 31.01.2017 Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Územního plánu Česká Skalice
02.01.2017 17.01.2017 Oznámení o možnosti převzít písemnost
15.12.2016 31.12.2016 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a změny stavby před jejím dokončením

Strana 14 z 46