Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
01.04.2015 17.04.2015 Výkaz Příloha DSO 1866
01.04.2015 17.04.2015 Účtová osnova
12.03.2015 12.04.2015 Veřejná vyhláška - řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Vestec
23.02.2015 30.06.2015 Veřejná vyhláška o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním
02.02.2015 17.02.2015 Návrh rozpočtu DSO ÚPA na rok 2015
02.02.2015 17.02.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ÚPA za rok 2014
02.02.2015 17.02.2015 Účetní závěrka DSO ÚPA za rok 2014
02.02.2015 17.02.2015 Výkaz Fin 2014 DSO ÚPA
02.02.2015 17.02.2015 Výkaz Rozvaha 2014 DSO ÚPA
02.02.2015 17.02.2015 Výkaz zisku a ztrát 2014 DSO ÚPA
02.02.2015 17.02.2015 Výkaz Příloha 2014 DSO ÚPA
02.02.2015 17.02.2015 Závěrečný účet DSO ÚPA na rok 2014
29.01.2015 13.02.2015 Závěry zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 - 2020
22.01.2015 06.02.2015 Návrh rozpočtu DSO 1866 na rok 2015
12.01.2015 27.01.2015 Koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
06.01.2015 21.01.2015 Koncepce "Národní plán povodí Labe"
30.12.2014 30.01.2015 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014 - 2020
18.12.2014 30.04.2015 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
09.12.2014 12.01.2015 Záměr na prodej pozemku
09.12.2014 12.01.2015 Záměr na prodej pozemku - příloha