Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
14.11.2016 30.11.2016 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
11.11.2016 26.11.2016 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení- úprava místních komunikací v Žernově
13.10.2016 30.10.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
03.10.2016 20.10.2016 Veřejná vyhláška - Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Žernov
22.09.2016 09.10.2016 Oznámení o době a konání voleb pro volby do zastupitelstva kaje
19.09.2016 04.10.2016 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad rozvoje Královéhradeckého kraje
23.08.2016 10.10.2016 Stanovení zapisovatele pro volby do krajského zastupitelstva
08.08.2016 10.10.2016 Stanovení minimálního počtu členů OVK
25.04.2016 25.05.2016 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všeliby - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
21.04.2016 13.05.2016 Závěrečný účet DSO 1866 za rok 2015
21.04.2016 13.05.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 1866 za rok 2015
21.04.2016 13.05.2016 Výkaz Fin 2015 DSO 1866
21.04.2016 13.05.2016 Výkaz rozvaha 2015 DSO 1866
21.04.2016 13.05.2016 Výkaz zisku a ztrát 2015 DSO 1866
21.04.2016 13.05.2016 Výkaz příloha 2015 DSO 1866
31.03.2016 16.04.2016 Záměr výpůjčky části pozemku pč. 75/8 v k.ú. Žernov u České Skalice
31.03.2016 18.04.2016 Záměr výpůjčky části pozemku pč. 838/1 v k.ú. Žernov u České Skalice
29.03.2016 30.06.2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb.
11.02.2016 14.03.2016 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
08.02.2016 23.02.2016 Závěrečný účet DSO ÚPA za rok 2015

Strana 12 z 40