Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
04.01.2018 19.01.2018 Záměr práva provést stavbu
02.01.2018 22.01.2018 Výzva k podání nabídky na VZ "Úpravy místních komunikací a realizace odstavné plochy pro osobní vozidla v městysu Žernov"
28.12.2017 28.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
21.12.2017 16.04.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866
21.12.2017 31.12.2017 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866
21.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy k přechodné úpravě provozu pro Voda ČK
21.12.2017 05.01.2018 Příloha k veřejné vyhlášce - OOP Voda ČK
19.12.2017 13.01.2018 Oznámení o svolání zasedání OVK pro volby prezidenta
19.12.2017 19.01.2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Změna č. 1 ÚP Žernov
06.12.2017 26.12.2017 Oznámení o zahájení výběrového řízení - Sběrná místa
28.11.2017 20.12.2017 Záměr na změnu smlouvy o nájmu a provozování vodovodu
28.11.2017 16.04.2020 Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO ÚPA
28.11.2017 16.04.2020 Návrh střednědobého výhledu DSO ÚPA 2019 - 2020
28.11.2017 16.04.2020 Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2018 DSO ÚPA - čerpání rozpočtu
21.11.2017 16.04.2020 Návrh rozpočtu DSO 1866 na rok 2018
21.11.2017 16.04.2020 Střednědobý výhled rozpočtu DSO 1866 na 2019 - 2023 - návrh
21.11.2017 16.04.2020 Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2018 DSO 1866 - plnění rozpočtu 2017
16.11.2017 01.12.2017 Veřejná vyhláška - projednávání Návrhu zadání územního plánu Lhota pod Hořičkami
13.11.2017 28.01.2018 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby prezidenta
07.11.2017 22.11.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - těžba v lese

Strana 12 z 45