Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
22.03.2018 22.04.2018 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Všeliby
15.02.2018 02.03.2018 Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
12.02.2018 27.02.2018 Výběrové řízení na pověřence
12.02.2018 07.01.2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO ÚPA
08.01.2018 07.01.2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO ÚPA
04.01.2018 31.12.2018 Dodatek k OZV č. 1/2015 od odpadech
04.01.2018 19.01.2018 Záměr práva provést stavbu
02.01.2018 22.01.2018 Výzva k podání nabídky na VZ "Úpravy místních komunikací a realizace odstavné plochy pro osobní vozidla v městysu Žernov"
28.12.2017 28.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
21.12.2017 16.04.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866
21.12.2017 31.12.2017 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866
21.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy k přechodné úpravě provozu pro Voda ČK
21.12.2017 05.01.2018 Příloha k veřejné vyhlášce - OOP Voda ČK
19.12.2017 13.01.2018 Oznámení o svolání zasedání OVK pro volby prezidenta
19.12.2017 19.01.2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Změna č. 1 ÚP Žernov
06.12.2017 26.12.2017 Oznámení o zahájení výběrového řízení - Sběrná místa
28.11.2017 20.12.2017 Záměr na změnu smlouvy o nájmu a provozování vodovodu
28.11.2017 16.04.2020 Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO ÚPA
28.11.2017 16.04.2020 Návrh střednědobého výhledu DSO ÚPA 2019 - 2020
28.11.2017 16.04.2020 Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2018 DSO ÚPA - čerpání rozpočtu

Strana 12 z 46