Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
02.10.2017 31.10.2017 Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu Slatina nad Úpou
21.09.2017 06.10.2017 Oznámení o svolání zasedání OVK
14.09.2017 23.10.2017 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy
15.08.2017 22.10.2017 Stanovení minimálního počtu členů OVK a poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
22.06.2017 30.07.2017 Veřejná vyhláška návrh Změny č. 1 územního plánu Žernov
23.05.2017 07.06.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pro přechodnou úpravu provozu
23.05.2017 07.06.2017 Příloha k opatření obecné povahy
24.04.2017 30.06.2017 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
24.04.2017 30.06.2017 Příloha 1 k veřejné vyhlášce
24.04.2017 30.06.2017 Příloha 2 k veřejné vyhlášce
24.04.2017 31.07.2017 Závěrečný účet DSO 1866
11.04.2017 31.07.2017 Schválený rozpočet DSO ÚPA na rok 2017
14.03.2017 29.04.2017 KPÚ Všeliby - oznámení o možnosti vstupu na pozemky
09.03.2017 10.04.2017 Záměr obce na prodej vozidla LADA NIVA
06.03.2017 23.03.2017 Komplexní pozemkové úpravy Všeliby - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
06.03.2017 30.06.2018 Závěrečný účet DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 30.06.2018 Výkaz Fin - DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 30.06.2018 Rozvaha DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 30.06.2018 Výkaz zisku a ztrát DSO ÚPA za rok 2016
06.03.2017 31.07.2017 Příloha DSO ÚPA za rok 2016

Strana 12 z 44