Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Žernov
26.11.2019 - Veřejnoprávní smlouva - odchyt psů
14.10.2019 - Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky
03.10.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
06.12.2018 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku ze psů
02.10.2018 - Registr agend
24.05.2018 - Informační povinnost městyse Žernov
01.01.2018 - Ceník za pronájem sportovišť 2018
25.04.2017 - Směrnice ke zřizování věcných břemen
14.02.2017 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol
17.10.2016 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
03.11.2015 - Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny obce Žernov
25.05.2015 - Veřejnoprávní smlouva o obecní policii
21.04.2015 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21.04.2015 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
21.04.2015 - Nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na územní obce Žernov
05.02.2015 - Obecně závazná vyhláška o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
05.01.2015 - Směrnice o provozu obecního mikrobusu
05.08.2014 - Pravidla pro výdej ornice Žernov

Strana 2 z 14