Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
08.02.2024 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro městys Žernov
21.11.2023 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
21.11.2023 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství
21.11.2023 - Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
21.11.2023 - Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
15.12.2022 - Oznámení o vydání OZV 1/2022 o místním poplatku za odpadové hospodádřství
12.09.2022 - Ceník pronájmů věcí a nemovitostí 9/2022 majetku městyse Žernov
08.09.2022 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městys Žernov
27.07.2022 - Ceník za pronájem věcí a sportovišť - červenec 2022
21.04.2022 - Ceník pronájmů věcí a nemovitostí 4/2022 majetku městyse Žernov
08.02.2022 - Umístění zvláštních sběrných nádob na území městyse Žernov
06.12.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
06.12.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
22.06.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o ochraně veřejné zeleně
10.05.2021 - Směrnice o provozu obecního mikrobusu
19.04.2021 - Sazebník úhrad za poskytování informací 2021
08.09.2020 - Směrnice č. 1/2020 - Funkce pověřené osoby pro enegetický management
10.08.2020 - Řád veřejného pohřebiště 2019
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb na veřejných prostranstvích
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

Strana 1 z 14