Aktuální dokumenty

Ostatní informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
14.11.2011 - Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
24.05.2011 - Vyhláška č. 1/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
18.01.2011 - Poplatky za psa
18.01.2011 - Jednací řád Zastupitelstva obce
04.12.2010 - Organizační a pracovní řád Obecního úřadu

Strana 12 z 12