Návrh Závěrečného účtu městyse Žernov za rok 2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.05.2022

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová