Veřejná vyhláška- návrh Změny č. 3 ÚP Žernov - veřejné projednání

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.10.2021

Sejmuto: 01.11.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová