Návrh Závěrečného účtu městyse Žernov za rok 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 26.04.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová