Rozhodnutí o umístění stavby nového kabelového vedení NN Světlá a Pohodlí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.09.2020

Sejmuto: 30.09.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová