Pověřený městský úřad a počty zastupitelů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 09.07.2018

Sejmuto: 31.07.2018

Zveřejnil (zodpovídá): správce webu