Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 15.02.2018

Sejmuto: 02.03.2018

Zveřejnil (zodpovídá):