Výzva k podání nabídky na VZ "Úpravy místních komunikací a realizace odstavné plochy pro osobní vozidla v městysu Žernov"

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
VÝZVA K podani nabidek_podpis.pdf

Vyvěšeno: 02.01.2018

Sejmuto: 22.01.2018

Zveřejnil (zodpovídá):