Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Změny č. 1 územního plánu Žernov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 23.10.2017

Sejmuto: 06.12.2017

Zveřejnil (zodpovídá):