Informace MV - adresa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 28.12.2015

Sejmuto: 31.12.2016

Zveřejnil (zodpovídá):