Záměr zřízení služebnosti na ppč. 483/1

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.08.2015

Sejmuto: 15.09.2015

Zveřejnil (zodpovídá):