Koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
Rozeslani oznameni PpZPR Labe.pdf

Vyvěšeno: 12.01.2015

Sejmuto: 27.01.2015

Zveřejnil (zodpovídá):