Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 3.11.2014

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.11.2014

Sejmuto: 31.12.2014

Zveřejnil (zodpovídá):