Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
02.08.2021 18.10.2021 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 červenec
01.07.2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška - OOP k přechodné úpravě provozu v intravilánu obce
21.06.2021 21.07.2021 Územní plán Žernov - odůvodnění změny. č. 2
21.06.2021 21.07.2021 Územní plán Žernov -úplné znění po změně č. 2
21.06.2021 08.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Žernov
14.06.2021 02.08.2021 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 červen
07.06.2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška OOP přechodná úprava provozu Žernovský bajk road 2021
07.06.2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava dopravního značení Žernovský bajk road 2021
31.05.2021 20.06.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
27.05.2021 12.06.2021 Veřejná vyhlášky - stanovení místní úpravy provozu BAJK 2021
11.05.2021 31.05.2021 Veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování ZÚR Královéhradeckého kraje v období 2018 - 2021
26.04.2021 14.06.2021 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 duben
26.04.2021 26.05.2021 Veřejná vyhláška FÚ - hromadný předpisný seznam
01.04.2021 19.04.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
30.03.2021 26.04.2021 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO1866 březen
11.03.2021 30.03.2021 Veřejná vyhláška společné rozhodnutí dopravní a technická infrastruktura pro 12 RD Na Račanech
11.03.2021 16.04.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Žernov
11.02.2021 12.03.2021 Výroční zpráva za rok 2020
28.01.2021 28.02.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního řízení "Infrastruktura pro 12 RD Na Račanech"
25.01.2021 25.02.2021 Veřejná vyhláška OOP přechodná úprava provozu Červený most

Strana 5 z 27