Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
12.10.2023 31.10.2023 Veřejná vyhláška OOP přechodná úprava provozu Bílý most, skalka
26.09.2023 26.10.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 září 2023
25.09.2023 12.10.2023 Veřejná vyhláška - návrh OOP - výjimka vlk obecný
05.09.2023 22.09.2023 Veřejná vyhláška - seznámení účastníků řízení s podklady pro povolení výjimky - vlk obecný
29.08.2023 01.11.2023 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky části silnici III/304 9 Zlíč
24.08.2023 01.11.2023 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu uzavírka ZLÍČ
03.08.2023 26.09.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 červenec 2023
20.07.2023 07.08.2023 Rozhodnuti o ukončení mimořádných klimatických podmínek
13.07.2023 03.08.2023 Veřejná vyhláška - výjimka pro odstranění jedince vlka
19.06.2023 03.08.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 červen 2023 a schválený Závěrečný účet SO 1866 za rok 2022
13.06.2023 31.12.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA červen 2023
05.06.2023 25.06.2023 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava dopravního značení BAJK ROAD 2023 (Jaroměř)
01.06.2023 22.06.2023 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu BAJK ROAD 2023 (Náchod)
01.06.2023 19.06.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 květen 2023 (4)
23.05.2023 01.06.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 květen 2023 (3)
23.05.2023 19.06.2023 Návrh závěrečného účtu SO 1866 za rok 2022
25.04.2023 15.05.2023 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Babiččino údolí
20.04.2023 19.05.2023 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
20.04.2023 25.05.2023 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2023 ze dne 25.4.2023
17.04.2023 23.05.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 duben 2023 (2)

Strana 2 z 27