Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
14.01.2021 14.02.2021 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu (označení případných oprav havárií vodárenských zařízení
21.12.2020 18.03.2021 Záměr na změnu smlouvy o nájmu a provozování vodovodu 2021
12.11.2020 30.11.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA říjen
26.10.2020 27.11.2020 Veřejná vyhláška - projednávání Návrhu zadání územního plánu VESTEC
19.10.2020 26.11.2020 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
05.10.2020 23.10.2020 Výsledky hlasování ve volbách do krajského zastupitelstva
21.09.2020 31.12.2020 Rozhodnutí o odstranění stavby vrchního vedení NN - Světlá, Pohodlí
15.09.2020 31.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
14.09.2020 31.10.2020 Vyrozumění o konání školení - volby do zastupitelstva kraje
10.09.2020 30.09.2020 Rozhodnutí o umístění stavby nového kabelového vedení NN Světlá a Pohodlí
01.09.2020 31.10.2020 Oznámení o svolání zasedání OVK pro volby do zastupitelstev krajů
25.08.2020 31.08.2020 Sdělení úřadu městyse
03.08.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy MZe - kalamitní poškození lesních porostů
21.07.2020 31.08.2020 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - rekonstrukce nízkého napětí Světlá
20.07.2020 05.10.2020 Stanovení minimálního počtu členů OVK a informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
29.06.2020 04.08.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP
14.05.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška OOP na přechodnou úpravu provozu - Žernovský bajk ROAD 2020
28.04.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška - OOP k přechodné úpravě dopravního značení při akci BAJK ROAD 2020
27.04.2020 30.06.2020 Veřejná vyhláška FÚ - hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2020
24.04.2020 31.05.2020 Porovnání položek kalkulace cen vodného a stočného za rok 2019

Strana 6 z 27