Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
13.10.2022 16.11.2022 Upozornění k odstranění stromoví
15.09.2022 15.10.2022 Oznámení majitelům nemovitosti
24.07.2022 05.09.2022 Přílohy - nabídky k opravě lávky Na Pohodlí
14.07.2022 15.08.2022 Veřejná vyhláška - výzva k odstranění vraku
04.07.2022 04.08.2022 Veřejná vyhláška - návrh aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
06.06.2022 18.07.2022 OOP přechodná úprava provozu Žernovský bajk ROAD 2022
30.05.2022 16.06.2022 OOP přechodná úprava provozu - cyklistický závod Žernovský bajk ROAD 2022
05.05.2022 23.05.2022 Veřejná vyhláška - OOP povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského
28.04.2022 16.05.2022 Veřejná vyhláška - OOP o odchylném postupu pro usmrcování kormorána velkého
21.04.2022 31.05.2022 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
17.03.2022 18.04.2022 Natura 2000 - doplnění evropsky významných lokalit - Pod Rýzmburkem
07.03.2022 31.03.2022 Veřejná vyhláška - OOP povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského
21.02.2022 10.03.2022 Veřejná vyhláška - OOP o odchylném postupu pro usmrcování kormorána velkého
31.01.2022 17.02.2022 OOP - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
11.01.2022 27.01.2022 Veřejná vyhláška OOP - označení případných havárií na vodárenských zařízení
11.11.2021 08.12.2021 Rozpočet SO ÚPA na rok 2022 návrh
11.11.2021 08.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu SO ÚPA na rok 2023 - 2024
11.11.2021 31.12.2021 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA listopad
18.10.2021 08.11.2021 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 říjen
14.10.2021 01.11.2021 Veřejná vyhláška- návrh Změny č. 3 ÚP Žernov - veřejné projednání

Strana 1 z 24