Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
12.09.2022 - Ceník pronájmů věcí a nemovitostí 9/2022 majetku městyse Žernov
08.09.2022 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městys Žernov
27.07.2022 - Ceník za pronájem věcí a sportovišť - červenec 2022
21.04.2022 - Ceník pronájmů věcí a nemovitostí 4/2022 majetku městyse Žernov
08.02.2022 - Umístění zvláštních sběrných nádob na území městyse Žernov
06.12.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
06.12.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
22.06.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o ochraně veřejné zeleně
10.05.2021 - Směrnice o provozu obecního mikrobusu
19.04.2021 - Sazebník úhrad za poskytování informací 2021
08.09.2020 - Směrnice č. 1/2020 - Funkce pověřené osoby pro enegetický management
10.08.2020 - Řád veřejného pohřebiště 2019
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb na veřejných prostranstvích
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Žernov
26.11.2019 - Veřejnoprávní smlouva - odchyt psů
14.10.2019 - Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky
03.10.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
06.12.2018 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku ze psů

Strana 1 z 2