Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
22.06.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o ochraně veřejné zeleně
10.05.2021 - Směrnice o provozu obecního mikrobusu
03.05.2021 - Ceník pronájmů věcí a nemovitostí v majetku městyse Žernov
19.04.2021 - Sazebník úhrad za poskytování informací 2021
08.09.2020 - Směrnice č. 1/2020 - Funkce pověřené osoby pro enegetický management
10.08.2020 - Řád veřejného pohřebiště 2019
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb na veřejných prostranstvích
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Žernov
26.11.2019 - Veřejnoprávní smlouva - odchyt psů
14.10.2019 - Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky
03.10.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
06.12.2018 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku ze psů
02.10.2018 - Registr agend
24.05.2018 - Informační povinnost městyse Žernov
01.01.2018 - Ceník za pronájem sportovišť 2018
31.10.2017 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
25.04.2017 - Směrnice ke zřizování věcných břemen
14.02.2017 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol

Strana 1 z 2