Usnesením vlády České republiky byl vyhlášen nouzový stav z důvodu výskytu koronaviru.

Sbírka zákonů