Cena vodného na rok 2021 činí 38,10 Kč/m3 včetně daně.