Firma ČEZ Distribuce vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Odstraňování a oklešťování stromoví se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb.

Upozornění