Vážený spoluobčané,

se zármutkem Vám sdělujeme, že nás opustil v nedožitých 74 letech

dlouholetý člen zastupitelstva a zaměstnanec městyse  pan Josef Kočí.

V zastupitelstvu působil nepřetržitě od roku 1998.

Poslední rozloučení se koná v pátek 3. 6. 2022 od 14 hod. v kapli Panny Marie Sněžné na Žernově.

Čest jeho památce.