V lednu byl zahájen prodej známek na svoz odpadů a výběr poplatků ze psa.

 Ceník