OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov

se uskuteční v bývalé restauraci U Čapků v pondělí 8. února 2021 od 17:00

Program:

 1. Volba ověřovatele a zapisovatele
 2. Kontrola usnesení zastupitelstva
 3. Rozpočtové opatření 9,10/2020
 4. Informace o změně ÚP č. 2 a změna ÚP Žernova č. 3 (žádosti pana Havlíčka a obce Červená Hora)
 5. Informace z DSO ÚPA (cyklostezky, senior taxi, měření rychlosti)
 6. Informace – Červený most
 7. Zadání projektové dokumentace na parkoviště u sokolovny
 8. Zpoplatnění vstupu na rozhlednu
 9. Rozpočet městyse na rok 2021
 10. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025
 11. Workoutové herní prvky u rozhledny – úprava návrhu rozpočtu 2021
 12. Investiční akce na rok 2021 - smlouva s firmou a Repare a Silvagro
 13. (Rekonstrukce Velké návse a manipulační plocha pro odpady)
 14. Smlouva s Vodou ČK - dodatek č. 7
 15. Komunitní centrum – příprava projektu a vypořádání pozemků
 16. Věcné břemeno na pozemek č. 1133/1, k.ú. Žernov
 17. Hřiště na velké návsi – oprava mantinelů
 18. Zimní a letní údržba veřejných prostranství a komunikací
 19. Odpadové hospodářství 2022+ (vyhlášky a systém)
 20. Vydávání informačního občasníku
 21. Program rozvoje venkova – podpis smluv se SZIF
 22. Záměry a vize obce na léta 2021+ (Alej Na arendách, Cyklostezky a traily, OZE, KC, Komunitní energetika, PRV 2021 – workoutové hřiště a kontejnerový přístřešek)
 23. Majetkoprávní úkony
 24. Žádosti o dary – Baby boxy, NONA Nové Město n. Met., Charita Červený Kostelec
 25. Dohoda o provedení práce u zastupitelů
 26. Různé.
 27. Při vstupu budou k dispozici respirátory třídy FFP 2 a dezinfekce rukou.

V Žernově dne 23. ledna 2020. Mgr. Libor Mojžíš, starosta