OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov

se uskuteční v budově úřadu městyse
v pondělí 20. září 2021 od 17:00

Program:

 1. Volba ověřovatele a zapisovatele
 2. Kontrola usnesení
 3. Vyhodnocení letních akcí
 4. Extrem dog race - návrh na přehodnocení poplatků
 5. Cyklostezka Česká Skalice - Žernov - Červený Kostelec
 6. Oprava kaple Panny Marie Sněžné
 7. Investiční záměry na rok 2022 a příprava dotačních titulů a podání žádostí o dotace
 8. ÚP – přeloženo na další zasedání zastupitelstva
 9. Nákup nebo pronájem odpadových nádob
 10. Výběrové řízení na hřiště
 11. Informace o komunitní energetice
 12. Smlouva o poskytnutí dotace na autobusový spoj
 13. Smlouva na svoz bioodpadu
 14. Vyhodnocení záměru na pronájem parkovacích míst
 15. Rozpočtová opatření č. 6 a 7
 16. Investiční záměry na rok 2022 a příprava dotačních titulů a podání žádostí o dotace
 17. Diskuse a dotazy zastupitelů

 

Při vstupu budou k dispozici respirátory třídy FFP 2 a dezinfekce rukou.


V Žernově dne 24.8.2021

 Mgr. Libor Mojžíš, starosta