OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov

se uskuteční v budově úřadu městyse
v pondělí 17. června od 17:00

Program:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola plnění úkolů
  4. Rozpočtové opatření č. 2/2024
  5. Žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 840/1 
  6. Příprava letních akcí
  7. Diskuse, připomínky členů zastupitelstva a veřejnosti

V Žernově dne 9.6.2024.
                                                                                  
Mgr. Libor Mojžíš,

starosta městysu