OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městyse Žernov

se uskuteční v budově úřadu městyse
v pondělí 28. června 2022 od 18:00

Program:

  1. Volba ověřovatele a zapisovatele
  2. Výsledky dotačního řízení na MMR a NSA
  3. Záměr smlouvy o spolupráci s Městskou policií Česká Skalice
  4. Různé

    V Žernově dne 16.6.2022


Mgr. Libor Mojžíš,

Starosta městyse