V příloze najdete další informace ke kotlíkové dotaci.

Výzva