Místní poplatek za odpady

  • poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu a dále vlastník nemovitosti určené pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (viz Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství)
  • zavedení jednotného čtrnáctidenního svozu komunálního odpadu pro celou obec - pondělí v lichém týdnu
  • výše poplatku 560 Kč/rok
  • poplatek je možné zaplatit bankovním převodem na účet č. 1113342319/0800, VS 2022, do zprávy pro příjemce uvést jméno a číslo popisné vaší nemovitosti
  • platit lze i na úřadě v úředních hodinách od 10.1.2022 PO 8-19, ČT 7-16 bezkontaktně platební kartou. Platbu lze provést na úřadě i hotově. Prosíme o částku přesně. 
  • občané obdrží identifikační známku na popelnici

Místní poplatek za psy

  • výše poplatku 100 Kč za psa
  • poplatek je možné zaplatit bankovním převodem na účet č. 1113342319/0800, VS 2022, do zprávy pro příjemce uvést jméno a číslo popisné vaší nemovitosti
  • platit lze i na úřadě v úředních hodinách od 10.1.2022 PO 8-19, ČT 7-16 bezkontaktně platební kartou. Platbu lze provést na úřadě i hotově. Prosíme o částku přesně.

Prosíme, abyste nespojovali poplatek za odpady a poplatek za psy do jedné částky, ale zadali je v bankovnictví každý zvlášť.