Nejbližší akce
Novinky na Úřední desce
Vyvěšeno:
18.5.2018
Kategorie:
Zápisy a usnesení zastupitelstva

Najdete nás na FB

Aktuální verze územního plánu
Banner
Povodňový plán
PřihlášeníPartner Žernovského Minibajku 2017

 

Předpověď počasí

Počasí

Elektronický portál ÚS
Banner
Cestovní ruch
Banner
WebArchív
Vyhledat

Marie Jirková

*27. 3 1942 + 22. 4. 2012

Stručná osobní charakteristika a popis činností v rámci naší obce.

 

 

Dlouholetá žernovská chalupářka, se zde natrvalo usadila po skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu v roce 2000. Krátce nato byla požádána tehdejším starostou panem Jiránkem, aby převzala starost o obecní knihovnu. Bylo to v době, kdy končila rekonstrukce obecního úřadu a knihovna se měla vrátit do nově zrekonstruovaných prostor a po určité odmlce opět obnovit svoji činnost. Její zásluhou se uvedené kulturní zařízení brzy stalo místem setkávání jak čtenářů, tak i dětí, které zde měly svoje oblíbené zázemí. K této službě je nutno přičíst další aktivity knihovnice, ke kterým patřilo organizování různých kulturních akcí zaměřených tematicky na Vánoce a Velikonoce, ekologii, cestování a práci s dětmi. Všechny tyto skutečnosti přispěly k tomu, že v soutěži Vesnice roku 2005 Královehradeckého kraje se zdejší knihovna umístila na prvním místě a obdržela ČESTNÝ DIPLOM za vzorné vedení obecní knihovny. Tím postoupila do celostátního kola mezi dvanáct vybraných knihoven z jednotlivých krajů. V této nejvyšší kategorii se sice na jednom z prvních třech míst neumístila, ale obdržela ČESTNÉ UZNÁNÍ za mimořádný osobní přínos knihovnice v malé obci. Ocenění bylo předáno pí Marii Jirkové za přítomnosti ministra kultury v Zrcadlové kapli pražského Klementina dne 6. října 2005.

Nelze opomenout ani další činnosti v průběhu následujících let, ke kterým patřila pomoc při organizování oslav Vesnice roku 2009, kdy obec vyhrála krajské kolo v celkovém hodnocení a skončila třetí v rámci celé ČR, zavedení tradice vítání občánků a rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojenou přípravu a realizaci kulturní programů.

Veškerá tato snaha byla motivována láskou k lidem a zvláště k dětem, které v rámci jejího dřívějšího zaměstnání se staly jejím životním údělem. Jako bývalá dlouholetá ředitelka Společného zařízení Mateřská škola a jesle v našem krajském městě měla dostatek příležitostí si ověřit svoje organizační schopnosti, které se i později snažila uplatnit v novém prostředí za účelem obohacení společenského života v naší obci.