Návrh Závěrečného účtu městyse Žernov za rok 2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 12.05.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová