Oznámení zasedání zastupitelstva městyse

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční v budově úřadu městyse v pondělí 17. září 2018 od 18:00.

Program:

1. Volba ověřovatele a zapisovatele

2. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

3. Rozpočtové opatření č. 9

4. Rekapitulace dotací na rok 2018 a záměry na 2019

5. Parkování na velké návsi

6. Zeleň na malé návsi

7. Informace starosty a místostarostky

8. Zhodnocení období 2014-2018

V Žernově dne 3. září 2018.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta