Oznámení zasedání zastupitelstva městyse

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městyse Žernov se uskuteční v budově úřadu městyse ve čtvrtek 16. srpna 2018 od 17:00.

Program:

1. Volba ověřovatele a zapisovatele

2. Veřejná zakázka malého rozsahu – Rekonstrukce chodníku na pozemku parc. č. 23/2 a nástupišť zastávek BUS, k.ú. Žernov u České Skalice. Otevírání obálek, vyhodnocení.

3. Informace starosty a místostarostky.

V Žernově dne 6. srpna 2018

Mgr. Libor Mojžíš, starosta .