Oznámení o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Úřad městysu Žernov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva městysu svolaného dosavadním starostou městysu Žernov v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Úřad městysu Žernov, Žernov čp. 112, termín konání: 29. 10. 2018 v 18:00. Podrobnosti naleznete na úřední desce.