Nejbližší akce
Novinky na Úřední desce
Vyvěšeno:
21.11.2017
Kategorie:
Ostatní dokumenty

Najdete nás na FB

Aktuální verze územního plánu
Banner
Povodňový plán
PřihlášeníPartner Žernovského Minibajku 2017

 

Předpověď počasí

Počasí

Elektronický portál ÚS
Banner
Cestovní ruch
Banner
WebArchív
Vyhledat
Úvod :: Aktuality

Ještě není všem listopadovým dnům konec, ale již nyní lze bez nadsázky prohlásit, že středa 14. listopadu 2012 byla nejkrásnějším dnem v tomto pokročilém podzimním období. A není řeč jenom o počasí, ale také o tom, jak ho žernovská parta důchodců prožila. Na tento termín byl totiž naplánovaný tajný výlet. Iniciátory a organizátory celé akce byli opět manželé Hudečkovi. Vlastními dopravními prostředky jsme vyrazili na cestu za autem, které udávalo směr a které nás zavedlo do nedalekého Kohoutova. Zde byla první zastávka a to v pekárně a cukrárně pana Rolanda. Prohlédli jsme si nejenom výrobní provoz a vstřebali vůni čerstvého pečiva, ale také využili možnosti něco z toho zakoupit pro sebe a své přátele.

Druhá zastávka byla rovněž v této obci u keramičky paní Ludmily Šenkyříkové. Na místě jsme se leccos dozvěděli o zajímavém uměleckém řemesle, které provází lidstvo téměř od nepaměti, ale byli jsme i pozornými diváky při jejím tvůrčím díle.

Cesta za poznáním končila ve Dvoře Králové, v podniku Vánoční ozdoby. Zde se nás ujala sympatická vedoucí provozu, která nás provedla po jednotlivých odděleních družstva a podrobně nám vysvětlila výrobní postupy od výchozího polotovaru přes foukání a zdobení až po expedici.

Poločas výletu jsme si zpříjemnili ve Šporkově mlýně v obci Stanovice. Tentokrát žádná velká voda se na nás nepřivalila a tak jsme tuto návštěvu odbyli v naprosté pohodě. Znamení na zdi ale ukazují, kam až tento nebezpečný vodní živel dokáže vystoupat.

Závěr byl i tentokrát v hospodě u Čapků, kde měla paní hospodská pro nás připravený chutný oběd. Zbývá jenom dodat, že je krásně na světě, když je dobrá parta a hezké počasí.

Foto a text Luboš Jirka

Fotogalerie Tajný výlet žernovských důchodců

 

Důchodci „ve výrobě“ zplyňovacích kotlů na tuhá paliva. Návštěvu a prohlídku výrobního podniku ATMOS zprostředkoval pan Karel Novák, který s uvedenou firmou dlouhodobě spolupracuje a je prodejcem jejích výrobků. V úterý dne 7. srpna v 8.30 hod. vyjela od hasičské zbrojnice početná skupina účastníků této exkurze, kterou čekala cesta do Bělé pod Bezdězem, prohlídka zmíněného závodu, uvítání majitelem podniku, který také naši skupinu po celou dobu provázel a poskytoval odborný výklad. Na závěr nám byl, na účet hostitele, poskytnut chutný oběd. Výlet měl pokračování návštěvou hradu Bezděz, posezením v příjemné hospůdce v Bělé a cestou zpět. Dobrá parta, pohodlný autobus, nové poznatky a zážitky a také pěkné počasí – to vše přispělo k tomu, že nepochybně všichni účastníci zájezdu se večer mohli spokojeně rozcházet do svých domovů.

Fotogalerie Důchodci ve výrobě

Úvodní text a foto Luboš Jirka

 

Konec školního roku a začátek prázdnin je období na které se těší nejenom dítky školou povinné, ale i jejich rodiče a nepochybně i generace těmto radostem i starostem poněkud vzdálená. Početná skupina žernovských přátel si tento termín zvolila pro táboření v krásné přírodě na břehu Úpy. A byl to počin po všech stránkách zdařilý. Snad nejteplejší noc v dlouhé historii meteorologického sledování, romantické prostředí, dobré jídlo a pití - to vše dotvářelo dobrou pohodu a radostnou náladu. Přiložený soubor fotografií je snad toho dostatečným dokladem.

Fotogalerie z akce Na samotě u lesa

Luboš Jirka

 

V sobotu 7. ledna 2012 jsme opět mohli zaslechnout zpěv tří králů a na dveřích a veřejích nalézt nápis K+M+B 2012. Již tradičně se konala Tříkrálová sbírka, při které se letos na Žernově vybralo 5 840 Kč. Všem, kteří do sbírky přispěli, patří srdečný dík. Rovněž tak dětem a paní Věře Mackové, která s nimi Žernov obešla. Ve fotogalerii můžete shlédnout několik fotografií z jejich cesty.

Pavel Hruša

 

Stalo se již tradicí, že mezi vánočními svátky a posledním dnem v roce se vydají někteří žernovští občané na tajný výlet. Jeho cílem byl v minulosti Trutnov, dále pak cesta přes Čížkovy kameny (kde končily hranice bývalého ryzmburského panství) do Poříčí u Trutnova a v loňském roce pivovar Olivětín. Tentokrát uvedený výčet rozšířily Bohuslavice n. M. Tak jako v minulosti i letos přípravu, program a organizaci měli na starosti manželé Hudečkovi. Na nádraží ve Starkoči se sešla asi třicetičlenná skupina účastníků, kterou čekala cesta vlakem do Bohuslavic, seznámení se s touto obcí, prohlídka provozovny ZEPO a oběd v podnikové jídelně, při kterém jednotlivé chody tvořily uzenářské výrobky, které byly produktem tohoto podniku. Předseda představenstva pan ing. Lukášek duši strávníků oblažil krátkou přednáškou seznamující s minulostí i přítomností družstva a jeho výrobní produkcí. Zpáteční cesta všestranně posilněných účastníků skončila večeří v hospodě u Čapků. Přestože počasí zimní kulisu příliš nevytvářelo, nic to neubralo na dobré a přátelské náladě. Za to patří především dík manželům Hudečkovým, že se jim podařila uskutečnit další zdařilá akce.

Luboš Jirka

Fotogalerie Luboše Jirky z Tajného výletu 2011

 

Na žernovské Malé návsi se nachází nenápadná roubená chalupa s popisným číslem 22 , která se ale pyšní staletou historií. V gruntovních knihách je o ní první zmínka již v roce 1683. Ze zápisů navíc vysvítá, že její počátky sahají ještě o řadu let dále. Jednalo se o obydlí, dle dobové terminologie, postavené na panském gruntu, jehož majitelé patrně k zámožnější vrstvě nikdy nepatřili. I tato prostá stará chalupa však může mít svoje kouzlo jestliže ji zvelebí šikovné lidské ruce. Rodina Šíchova a zvláště pan Mirek Šícha dokázal ze staré dřevěné stavby vybudovat během několika měsíců útulnou hospůdku, kde se dávná historie snoubí s vkusným moderním vybavením. Počátkem července letošního roku byl zahájen její provoz a hned na začátku vzbudila zájem široké veřejnosti. Přejeme Šíchovým, aby dobrý začátek měl i dobré pokračování a aby útulné prostředí se stalo místem setkávání a sbližování nejenom místních sousedů, ale i širší veřejnosti.

Na postup rekonstrukce a nový vzhled roubenky se můžete podívat ve fotogalerii.

Luboš Jirka

 

Již několik let je pořádána soutěž "Zlatý erb", která se týká nejlepších www stránek měst a obcí. My jsme soutěžili poprvé,   novými webovými stránkami, které  vytvořila Jana Podvalská za přispění dalších zastupitelů obce. A hned napoprvé jsme v krajském kole získali tzv. cenu veřejnosti. Děkujeme všem, kteří nám poslali hlas. Fotografie ze slavnostního vyhodnocení si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii - 2011- Zlatý erb

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

 

Stává se již tradicí, že mezi vánočními svátky a posledním dnem v roce početná skupina žernovských občanů se vydá na tajný výlet pod vedením některého zkušeného organizátora. Tak tomu bylo i na konci roku 2010. Iniciativy se ujali manželé Hudečkovi, kteří připravili vše, co bylo k tomu potřebné. Na nádraží ve Starkoči se sešlo přibližně 30 „účastníků zájezdu“, které čekala cesta vlakem, návštěva pivovaru v Olivětíně a oběd v Broumově v restauraci Barbara. Prohlídka pivovaru, zajímavý výklad pana sládka, setkání s majitelem podniku, intenzivní ochutnávka všech druhů pivních moků, společný oběd, pohodová cesta vlakem, příjemné zimní počasí, bezvadná parta - to vše umocnilo dobrou náladu a zanechalo ve všech účastnících krásné vzpomínky s přáním dočkat se ve zdraví za rok dalšího pokračování.

Fotogalerie z tajného výletu do Olivětínského pivovaru

Luboš Jirka