Nejbližší akce
Novinky na Úřední desce
Vyvěšeno:
18.5.2018
Kategorie:
Zápisy a usnesení zastupitelstva

Najdete nás na FB

Aktuální verze územního plánu
Banner
Povodňový plán
PřihlášeníPartner Žernovského Minibajku 2017

 

Předpověď počasí

Počasí

Elektronický portál ÚS
Banner
Cestovní ruch
Banner
WebArchív
Vyhledat
Úvod :: Aktuality

V sobotu 4. ledna 2014 proběhla na Žernově tradiční Tříkrálová sbírka. V naší obci se vybralo 5 639 Kč, na celém Českoskalicku 50 059 Kč. Všem zúčastněným patří srdečný dík! Ve fotogalerii můžete vidět letošní koledníky.

 

V sobotu 20. 4. 2013 proběhlo uvítání nových občánků Žernova.

Fotogalerie Vítání občánků 2013

 

I v letošním roce se na Žernově uskutečnila Tříkrálová sbírka, v jejímž rámci se vybralo 5 804 Kč. V oblasti České Skalice a přilehlých obcí sbírka činila 45 115 Kč. Všem zúčastněným patří srdečný dík! Ve fotogalerii nalezne několik fotografií.

 

Ještě není všem listopadovým dnům konec, ale již nyní lze bez nadsázky prohlásit, že středa 14. listopadu 2012 byla nejkrásnějším dnem v tomto pokročilém podzimním období. A není řeč jenom o počasí, ale také o tom, jak ho žernovská parta důchodců prožila. Na tento termín byl totiž naplánovaný tajný výlet. Iniciátory a organizátory celé akce byli opět manželé Hudečkovi. Vlastními dopravními prostředky jsme vyrazili na cestu za autem, které udávalo směr a které nás zavedlo do nedalekého Kohoutova. Zde byla první zastávka a to v pekárně a cukrárně pana Rolanda. Prohlédli jsme si nejenom výrobní provoz a vstřebali vůni čerstvého pečiva, ale také využili možnosti něco z toho zakoupit pro sebe a své přátele.

Druhá zastávka byla rovněž v této obci u keramičky paní Ludmily Šenkyříkové. Na místě jsme se leccos dozvěděli o zajímavém uměleckém řemesle, které provází lidstvo téměř od nepaměti, ale byli jsme i pozornými diváky při jejím tvůrčím díle.

Cesta za poznáním končila ve Dvoře Králové, v podniku Vánoční ozdoby. Zde se nás ujala sympatická vedoucí provozu, která nás provedla po jednotlivých odděleních družstva a podrobně nám vysvětlila výrobní postupy od výchozího polotovaru přes foukání a zdobení až po expedici.

Poločas výletu jsme si zpříjemnili ve Šporkově mlýně v obci Stanovice. Tentokrát žádná velká voda se na nás nepřivalila a tak jsme tuto návštěvu odbyli v naprosté pohodě. Znamení na zdi ale ukazují, kam až tento nebezpečný vodní živel dokáže vystoupat.

Závěr byl i tentokrát v hospodě u Čapků, kde měla paní hospodská pro nás připravený chutný oběd. Zbývá jenom dodat, že je krásně na světě, když je dobrá parta a hezké počasí.

Foto a text Luboš Jirka

Fotogalerie Tajný výlet žernovských důchodců

 

Důchodci „ve výrobě“ zplyňovacích kotlů na tuhá paliva. Návštěvu a prohlídku výrobního podniku ATMOS zprostředkoval pan Karel Novák, který s uvedenou firmou dlouhodobě spolupracuje a je prodejcem jejích výrobků. V úterý dne 7. srpna v 8.30 hod. vyjela od hasičské zbrojnice početná skupina účastníků této exkurze, kterou čekala cesta do Bělé pod Bezdězem, prohlídka zmíněného závodu, uvítání majitelem podniku, který také naši skupinu po celou dobu provázel a poskytoval odborný výklad. Na závěr nám byl, na účet hostitele, poskytnut chutný oběd. Výlet měl pokračování návštěvou hradu Bezděz, posezením v příjemné hospůdce v Bělé a cestou zpět. Dobrá parta, pohodlný autobus, nové poznatky a zážitky a také pěkné počasí – to vše přispělo k tomu, že nepochybně všichni účastníci zájezdu se večer mohli spokojeně rozcházet do svých domovů.

Fotogalerie Důchodci ve výrobě

Úvodní text a foto Luboš Jirka

 

Konec školního roku a začátek prázdnin je období na které se těší nejenom dítky školou povinné, ale i jejich rodiče a nepochybně i generace těmto radostem i starostem poněkud vzdálená. Početná skupina žernovských přátel si tento termín zvolila pro táboření v krásné přírodě na břehu Úpy. A byl to počin po všech stránkách zdařilý. Snad nejteplejší noc v dlouhé historii meteorologického sledování, romantické prostředí, dobré jídlo a pití - to vše dotvářelo dobrou pohodu a radostnou náladu. Přiložený soubor fotografií je snad toho dostatečným dokladem.

Fotogalerie z akce Na samotě u lesa

Luboš Jirka

 

V sobotu 7. ledna 2012 jsme opět mohli zaslechnout zpěv tří králů a na dveřích a veřejích nalézt nápis K+M+B 2012. Již tradičně se konala Tříkrálová sbírka, při které se letos na Žernově vybralo 5 840 Kč. Všem, kteří do sbírky přispěli, patří srdečný dík. Rovněž tak dětem a paní Věře Mackové, která s nimi Žernov obešla. Ve fotogalerii můžete shlédnout několik fotografií z jejich cesty.

Pavel Hruša

 

Stalo se již tradicí, že mezi vánočními svátky a posledním dnem v roce se vydají někteří žernovští občané na tajný výlet. Jeho cílem byl v minulosti Trutnov, dále pak cesta přes Čížkovy kameny (kde končily hranice bývalého ryzmburského panství) do Poříčí u Trutnova a v loňském roce pivovar Olivětín. Tentokrát uvedený výčet rozšířily Bohuslavice n. M. Tak jako v minulosti i letos přípravu, program a organizaci měli na starosti manželé Hudečkovi. Na nádraží ve Starkoči se sešla asi třicetičlenná skupina účastníků, kterou čekala cesta vlakem do Bohuslavic, seznámení se s touto obcí, prohlídka provozovny ZEPO a oběd v podnikové jídelně, při kterém jednotlivé chody tvořily uzenářské výrobky, které byly produktem tohoto podniku. Předseda představenstva pan ing. Lukášek duši strávníků oblažil krátkou přednáškou seznamující s minulostí i přítomností družstva a jeho výrobní produkcí. Zpáteční cesta všestranně posilněných účastníků skončila večeří v hospodě u Čapků. Přestože počasí zimní kulisu příliš nevytvářelo, nic to neubralo na dobré a přátelské náladě. Za to patří především dík manželům Hudečkovým, že se jim podařila uskutečnit další zdařilá akce.

Luboš Jirka

Fotogalerie Luboše Jirky z Tajného výletu 2011

 

Na žernovské Malé návsi se nachází nenápadná roubená chalupa s popisným číslem 22 , která se ale pyšní staletou historií. V gruntovních knihách je o ní první zmínka již v roce 1683. Ze zápisů navíc vysvítá, že její počátky sahají ještě o řadu let dále. Jednalo se o obydlí, dle dobové terminologie, postavené na panském gruntu, jehož majitelé patrně k zámožnější vrstvě nikdy nepatřili. I tato prostá stará chalupa však může mít svoje kouzlo jestliže ji zvelebí šikovné lidské ruce. Rodina Šíchova a zvláště pan Mirek Šícha dokázal ze staré dřevěné stavby vybudovat během několika měsíců útulnou hospůdku, kde se dávná historie snoubí s vkusným moderním vybavením. Počátkem července letošního roku byl zahájen její provoz a hned na začátku vzbudila zájem široké veřejnosti. Přejeme Šíchovým, aby dobrý začátek měl i dobré pokračování a aby útulné prostředí se stalo místem setkávání a sbližování nejenom místních sousedů, ale i širší veřejnosti.

Na postup rekonstrukce a nový vzhled roubenky se můžete podívat ve fotogalerii.

Luboš Jirka

 

Již několik let je pořádána soutěž "Zlatý erb", která se týká nejlepších www stránek měst a obcí. My jsme soutěžili poprvé,   novými webovými stránkami, které  vytvořila Jana Podvalská za přispění dalších zastupitelů obce. A hned napoprvé jsme v krajském kole získali tzv. cenu veřejnosti. Děkujeme všem, kteří nám poslali hlas. Fotografie ze slavnostního vyhodnocení si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii - 2011- Zlatý erb

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce